IELTS Course

 

IELTS COURSE: Đạt được mức điểm bạn mong muốn!

 

Chương trình được xây dựng để giúp học viên phát triển cả kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh cũng như những kỹ thuật làm bài thi IELTS. Chương trình đào tạo gồm bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết kết hợp với các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng ở nhiều cấp độ.

 

Học viên của lớp IELTS Course

 

Chương trình bao gồm:

 

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH:

 

Lớp part-time: Chương trình được thiết kế dành cho học viên bận rộn nhưng muốn có chứng chỉ quốc tế. Chương trình Pre IELTS gồm hai khóa; chương trình IELTS 1 và IELTS 2 gồm bốn khóa; mỗi khóa học gồm 60 giờ bắt buộc và 10 giờ học miễn phí. Học viên học part-time cần 10 tuần để hoàn thành một khóa học.

 

 

 

Lớp full-time: Chương trình được thiết kế dành cho học viên muốn lấy chứng chỉ IELTS theo điểm số mong muốn trong thời gian ngắn. Học viên học 5 giờ/ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Học viên cần khoảng 3 tuần để hoàn thành một khóa học.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

 

 

LỊCH HỌC:

Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại