General English

 

GENERAL ENGLISH: Vượt qua rào cản, nói tiếng Anh hay!

 

Chương trình nhằm giúp học viên cải thiện toàn bộ các kỹ năng tiếng Anh, đóng vai trò nền tảng cho các khóa học chuyên sâu như tiếng Anh kinh doanh và tiếng Anh học thuật. Toàn bộ chương trình GENERAL ENGLISH gồm 06 cấp độ được thiết kế thành 4 giai đoạn đặc biệt, giúp học viên tự tin sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả.

 

Học viên của lớp General English

 

4 GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TIẾNG ANH CÙNG ELC VIETNAM

 

 

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH:

 

Lớp Part-time (10 tuần/khóa): giúp học viên vừa đảm bảo công việc chính khóa, vừa có thể học tiếng Anh ngoài giờ.  Giờ học linh hoạt phù hợp cho các bạn sinh viên hoặc người đã đi làm. 

 

 

Lớp Full-time (3 tuần/khóa): Giúp học viên cải thiện nhanh trình độ tiếng Anh trong thời gian ngắn. Đặc biệt phù hợp với các bạn sinh viên hoặc vừa tốt nghiệp mong muốn làm việc trong doanh nghiệp nước ngoài, hoặc người đã đi làm nhưng muốn học tiếng Anh để dễ dàng thăng tiến và tìm kiếm cơ hội mới.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

 

 

LỊCH HỌC:

 

 

Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại