General + Business English

 

GENERAL + BUSINESS ENGLISH: Phát triển kỹ năng cho công việc quốc tế!

 

Chương trình được thiết kế dành cho các học viên muốn sử dụng tiếng Anh với cả hai mục đích: giao tiếp thông dụng hàng ngày và trong công việc. Chứng chỉ hoàn thành chương trình là ưu điểm vượt trội, tăng khả năng cạnh tranh trong hồ sơ xin việc của bạn, đồng thời giúp bạn thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

 

Học viên của lớp General + Business English

 

Chương trình bao gồm:

  • General + Business English 1: 120 giờ
  • General + Business English 2: 120 giờ

Yêu cầu đạt trình độ tiếng Anh ở mức High Intermediate (từ chương trình General English) mới có thể bắt đầu học General + Business English 1.

 

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH:

 

Lớp Part-time (10 tuần/khóa): Chương trình được thiết kế dành cho học viên vừa muốn cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, vừa có thể sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên môn.

 

 

Lớp Full-time (3 tuần/khóa): Chương trình được thiết kế dành cho học viên muốn cải thiện trình độ tiếng Anh trong thời gian ngắn để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp, du lịch hoặc định cư ở nước ngoài.


 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

 

 

LỊCH HỌC:

Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại